Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Barnehageåret 19/20 er det Cathrine Elisabeth Øygarden som er leder av SU. De andre foreldrerepresentantene er Rebecca Golding og Martin Svendsen. De ansattes representanter er Silje Carlsen, Elin Ødegård Lund og Lisbeth Bertelsen. Høsten 2020 har ikke Rebecca barn her lenger, så det skal velges inn en ny foreldrerepresentant.