Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Barnehageåret 22/23 er det Marie Lindberg Wichne som er leder av SU. De andre foreldrerepresentantene er Mina Paulsen og Camilla Hofsødegård. De ansattes representanter er Silje Carlsen, Elin Ødegård Lund og Lisbeth Bertelsen.