Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Barnehageåret 21/22 er det Cathrine Elisabeth Øygarden som er leder av SU. De andre foreldrerepresentantene er Mina Paulsen og Martin Svendsen. De ansattes representanter er Silje Carlsen, Elin Ødegård Lund og Lisbeth Bertelsen.