Velkommen som søker til Tybakken barnehage!

Det søkes via Barnehageportalen på nettsidene til Arendal kommune.

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/slik-soker-du-barnehageplass/

Hovedopptaket skjer på våren og søknadsfristen er 1.3.

 

Sats for foreldrebetaling for full plass pr. 1.8.2023: kr.3000,- pr. mnd. Kostpenger: kr. 220,-

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 100 % for barn nr. 3 og flere.

Vi har de samme reglene for betaling som Arendal kommune. Det kan søkes om redusert betaling og gratis kjernetid:

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/