LYKKE, FRYD og GLEDE

LYKKE har 5 barn født i 2018 og 7 barn født i 2019.

FRYD  har 5 barn født i 2016, 7 barn født i 2017 og 5 barn født i 2018.

GLEDE har 6 barn født i 2015 og 11 barn født i 2016.

 

Totalt på huset har vi 5 pedagogstillinger og 6,5 assistentstillinger.

I tillegg har vi styrer i full stilling og renholder 40 % (det vaskes hver dag)

Vi oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm.