LYKKE, FRYD og GLEDE

LYKKE har 4 barn født i 2018, 7 barn født i 2019 og ett barn født i 2020.

FRYD  6 barn født i 2017 og 7 barn født i 2018.

GLEDE har 6 barn født i 2015 og 16 barn født i 2016.

 

Totalt på huset har vi 5,4 pedagogstillinger og 6,2 assistentstillinger.

I tillegg har vi styrer i full stilling og renholder 40 % (det vaskes hver dag)

Vi oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm.