LYKKE, FRYD og GLEDE

LYKKE har 6 barn født i 2021 og 3 barn født i 2022. I januar 2024 kommer det 2 barn til som er født i 2023

FRYD  har 7 barn født i 2020 og 2 barn født i 2021.

GLEDE har 10 barn født i 2018 og 10 barn født i 2019.

 

På avdelingene har vi 9,4 årsverk:

4 pedagogstillinger, 3,5 fagarbeidere og  1,9 assistentstillinger.

 

I tillegg har vi en ekstraressurs i 60 % stilling, styrer i full stilling og renholder i 40 % (det vaskes hver dag)

Vi oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm.