Observasjoner og kartlegging

Vi driver ikke med systematisk kartlegging av alle barn, men bruker ulike kartleggingsverktøy ved behov og alltid i samarbeid med foreldrene. Vi bruker observasjonsverktøyene TRAS og ALLE MED for observasjon av enkeltbarns utvikling, som et redskap for å sette i gang forebyggende tiltak og for kompetanseheving blant personalet. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og oppbevart i låst skap, hjelpeskjema som brukes ute på avdelingene kodes. Dersom opplysninger skal deles med andre, innhentes det tillatelse fra foreldre. Alle opplysninger slettes når barnet slutter hos oss.