Bedre tverrfaglig innsats -BTI

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Arendal kommune innførte den for å sikre god og systematisk oppfølging av barn og unge. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Overordnet mål: Alle barn og unge i Arendal skal få støtten de trenger til å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden