Foreldrebetaling

Regler for foreldrebetaling

Vi følger regler om makspris, søskenmoderasjon, gratis kjernetid og redusert betaling satt av nasjonale myndigheter.

Pr. august 2023 er månedsprisen kr. 3000,-

I tillegg kommer kr. 300,- pr. mnd. for lunsj, melk, frukt, bursdagsmat, turmat, festmat og andre mataktiviteter. Vi serverer også frokost, men fra et annet budsjett.

Det betales forskuddsvis den 1. hver måned. Juli er betalingsfri.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling her:

 

 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/