Foreldrebetaling

Regler for foreldrebetaling

Vi følger regler om makspris, søskenmoderasjon, gratis kjernetid og redusert betaling satt av nasjonale myndigheter.

Pr. august 2023 er månedsprisen kr. 3000,-

I tillegg kommer kr. 220,- pr. mnd. for melk, frukt, bursdagsmat, turmat, festmat og andre mataktiviteter.

Det betales forskuddsvis den 1. hver måned. Juli er betalingsfri.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling her:

 

 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/