Stiftelsen

Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Tromøy menighets Barnehager (STmB), en såkalt ideell stiftelse. Det betyr at ingen tar ut utbytte og det er ingen som får styrehonorar.

Styret i STmB utnevnes av Tromøy menighetsråd.

 

Styret:

Leder:        Steinar Haugerud

Nestleder: Anne Hansen Vartdal

Styremedlemmer: Øystein Lien, Kari Pedersen og Inger Marit Simonstø

Vararepr.: