Tybakken barnehage bruker programmet Være Sammen .

Her kan du lese mer om Være Sammen.

Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning.

Være Sammen utvikler voksne og barns evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse av grenser.

Kompetansehevingen i Være Sammen skjer gjennom studiehefter, veiledning og kurs, internt og eksternt.

Tredelt innhold

  • Kompetanseheving gjennom teori og praksis
  • Materiellpakke for samhandlingen mellom barn og voksne
  • Vekt på foreldre og foresattes rolle

BARNA
Være Sammen har utviklet et materiell som kan brukes på mange måter og i mange situasjoner i forhold til barna i barnehagen. Materiellet er slik at barna kjenner seg igjen i det og får hjelp til å snakke om og bearbeide erfaringer og følelser knyttet til fellesverdier, relasjoner og aggresjonsmestring. Materiellet tar hensyn til barnets medvirkning og stimulere barnet til selv å reflektere og ta ansvar i situasjonene. Materiellet inspirerer barnet til skapende lek og fellesskap gjennom dagen.

DEN VOKSNE
Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil høyne kompetansen hos hele personalet i barnehagen med særlig fokus på utfordrende atferd, relasjonsbygging og tilslutning til fellesverdier. For å nå dette målet, utvikler og gjennomfører Være Sammen et veilederprogram der målet er å utvikle varme og grensesettende voksne (autoritative voksne).

Senter for Atferdsforskning(SAF) bidrar med teori, metode, materiell og veilederskolering for denne delen av Være Sammen.

Se de ulike voksenstiler