Tybakken barnehage, -et godt sted å være.

Velkommen til oss!

 

TYBAKKEN BARNEHAGE – ET GODT STED Å VÆRE

 

For oss betyr dette at barnehagen ”koker” av glede og humor, og at barn, foreldre og ansatte føler trygghet og tilhørighet

 

Vi legger vekt på atmosfære og stemning.

Vi viser at vi bryr oss om hverandre.

Alle, både store og små blir møtt med respekt. Vi formidler kristne verdier og kulturtradisjoner. Vi gir barna kjærlighet og omsorg. De voksne har tid til det enkelte barn.

Et godt verktøy for å oppnå vår visjon er programmet Være Sammen.

Vår arbeidsmåte er vår væremåte; varme og gode relasjoner og tydelige på grenser og krav. 

Barnehagen ligger nær både sjø og skog og vi drar ofte på tur.

Ute i det fri leker vi, lager mat, oppdager mange ting og lærer kanskje å bruke kniv. Barnehagen har både lavvo og gapahuk i skogen.

For førskolebarna våre har vi egne aktiviteter, spesielt i vårhalvåret. Vi har fokus på å utvikle barnas selvbilde og styrke selvtilliten.

Vi mener at sosial kompetanse må ligge i bunnen før læring av tall og bokstaver. 

Vi har valgt å ha avdelinger, men samarbeider tett på tvers.

Vi er en barnehage som vektlegger allsidighet og mangfold.

Vi har god tid til lek både ute og inne, turer, formingsaktiviteter, sang og drama.

 

Vi gir ulike tilbud til ulike barn i ulike situasjoner.