Syke barn

Når må barnet være hjemme? Kort oppsummert: Allmenntilstanden avgjør. Når det er omgangssyke og andre smittsomme sykdommer oppfordrer vi sterkt til å være hjemme minst en symptomfri dag. Les mer: