Planleggingsdager 23/24

Planleggingsdager 23/24: 7.8.23, 20.10.23, 3.11.23, 1.2.24 Dato for siste planleggingsdag kommer seinere.

Vi har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.