Planleggingsdager 22/23

2022: 8. 8., 27.12. og 28.12. 2023: 2.1. og 3.2. Første pl.dag 23/24 er 7.8.23

Vi har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Vi har valgt å stenge 2 dager i romjula for å lage en litt lenger juleferie enn det som egentlig er tilfellet i år. I stedet jobber personalet 4 kvelder i løpet av året.