Ny søkerportal

Fra 18.12018 får vi nytt system for søknad, endring og oppsigelse av plass.