Regler for foreldrebetaling

Har du krav på redusert foreldrebetaling?