Endring i foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen øker fra 1.1.15

Som tidligere varslet blir det økning av satsene fra 1.1.15.

Da blir satsen for full plass kr. 2480,-.

Fra 1.5. 15 øker den igjen, da til kr. 2580,-.