Foreldremøte 30. mai 2022

Foreldreråd og foreldremøte mandag 30.5 kl 18 i menighetssalen.

 

Foreldreråd (kun dere, ingen ansatte) kl. 18.  Valg av nye foreldrerepresentanter, og eventuelt andre ting dere ønsker å drøfte.

Foreldremøte kl. 18.30 - 20.00

Denne gangen blir det dialogkafe. Vi serverer kaffe, kake og ulike problemstillinger dere skal snakke sammen om i små grupper.

Vi inviterer de nye foreldrene som skal starte i august.