PLANLEGGINGSDAGER våren 2021

I år dropper vi ikke vårens planleggingsdager, men stenger 3. og 4. juni. Vi vil bruke dagene på litt oppussing, litt planlegging og litt kursing.